PROČ KANDIDUJI

Proč kandiduje starosta Otic do Senátu PČR?

To je legitimní otázka, na kterou čeká každý rozumný volič odpověď a já Vám ji umím zodpovědět.

Mou motivací kandidovat je nespokojenost s vývojem v naší zemi, ve veřejné správě, v podnikatelské sféře, sociální i zdravotní péči. Nemohu přihlížet tomu, jak jsou přijímány zákonné normy, podle kterých žijeme zbytečně v nervech, pocitu zmaru, pocitu, že naše daně jsou utráceny neefektivně.

Starostky a starostové jsou, podle mého přesvědčení, zástupci Vás, občanů, kteří znají Vaše problémy nejlépe. Jsou každý den a celý rok v kontaktu s občany, ví jaké máte starosti, musí je umět řešit. Tak kdo jiný by měl občany zastupovat v Senátu?

Co jsem dělal doposud pro změnu?

Jednak jsem starostou obce a aktivně jsem se podílel na přijetí takových norem obce, které občany neobtěžují, ale chrání. V každé společnosti se najde 5% lidí, kteří nechápou, že jsou součástí společnosti a myslí si, že svoboda je to, co oni chtějí.

Jsem členem Legislativní komise Svazu měst a obcí, kde se nahlas ozývám proti normám, které ztrpčují život. Ať už jde o zákon o obcích, volební zákony, zákony krizové. Ač neprávník, byla řada mých názorů akceptována. Ovšem pořád je ten hlas slabý, proto jej chci posílit.

Jsem členem pracovní komise Asociace krajů za Svaz měst a obcí, která se snaží upravit zákon o majetku státu tak, aby samospráva nebyla vnímána jako s.r.o. a stát předával majetek obcím, městům a krajům podle logiky života, rychle a jednoduše.

Osobně jsem psal několikrát předsedům vlád a ministrům. Vždy šlo o podněty na zlepšení života v Oticích, ale i jiných obcí se stejnými potížemi. Mnohdy mi ani neodepsali, ať dám pokoj. Proto chci svůj hlas posílit účastí v Senátu.

Jak se liším od ostatních kandidátů?

Předně nepotřebuji důchodovou trafiku, ani stranický aparát, který mě bude řídit. Kandiduji sám, bez stranických peněz, bez sponzorů, za své. Zodpovídám se tedy jen voličům a svému svědomí. Stojí za mnou celoživotní služba občanům této země. Jak v uniformě, tak na postu vedoucího úředníka nebo starosty obce. Jsem ve službě České republiky skoro 30 let.

Ostatních kandidátů si vážím a uznávám je. Jsme ve výborném vztahu. Ovšem jejich závislost na stranách a aparátech je očividná.